Course Details


Classes


Llythrennedd digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael. This course is going to be taught through the medium of Welsh - Cwrs trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg fydd hwn.
1 class found

Dates

Location

Prices


Class being arranged
Available Places: 10
Class Number: 208384
Crymych CLC
Full Concession Reduced
Contact the centre - Go to MORE INFORMATION for details

ID: 1527, revised 18/06/2018