Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro

Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cyfeirlyfr Celf a Crefft Sir Benfro

Rhagarweiniad

Mae Sir Benfro, gyda’i goleuni o ansawdd unigryw, ei harfordir ysblennydd a’i thirweddau rhyfeddol wedi denu artistiaid ers cyn cof.

Ysbrydolwyd arlunwyr, cerflunwyr, crefftwyr a ffotograffwyr dirifedi gan harddwch y sir a’i ffordd o fyw hamddenol.

Bydd y canllaw hwn o gymorth i chi ddod o hyd i’w gwaith ac yn fodd i chi gyfarfod â’r artistiaid a’r crefftwyr talentog hyn yn y cnawd.

Ewch ar sgowt drwy orielau, gweithdai a stiwdios - ac yn ddi-os, fe gewch groeso cynnes lle bynnag yr ewch.

 

Mae Cyfeirlyfr Bwyd Sir Benfro ar gael hefyd fel ffeiliau PDF Acrobat.

I weld neu argraffu rhain mae angen y rhaglen 'Acrobat Reader' ar eich cyfrifiadur.

Os nad yw e yno, gallwch ei lawrlwytho AM DDIM o: Wefan Adobe (Mewn ffenest newydd)

 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Cloriau (lawrlwytho 168k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Map (lawrlwytho 2119k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Rhagarweiniad (lawrlwytho 110k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Adran 1 (lawrlwytho 918k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Adran 2 (lawrlwytho 883k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Adran 3 (lawrlwytho 995k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Adran 4 (lawrlwytho 929k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Celf a Chrefft - Rhan Olaf (lawrlwytho 297k Mewn ffenest newydd)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â
Joanne Welch (Swyddog Bwyd Cynorthwyol) ar (01437) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

   

ID: 4885 Adolygwyd: 1/10/2015