Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol

Mae Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn wasanaeth a gydlynir gan y Cyngor Sir, sy’n defnyddio gyrwyr gwirfoddol sy’n defnyddio eu ceir eu hunain.  Mae’r gyrwyr yn cludo pobl ifanc a’r rhai nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus. 

Caiff gyrwyr eu had-dalu ar gyfradd o £0.45 y filltir am y siwrnai gyfan a phob un o'r treuliau parod. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu cludiant ar gyfer hyd at 300 o  deithwyr yr wythnos.  Os nad oes gyrwyr gwirfoddol ar gael, gellir cludo pobl mewn tacsi.  Mae’r holl deithwyr sy’n cael eu cludo gyda’r gwasanaeth hwn wedi eu hatgyfeirio gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Os oes diddordeb gyda chi mewn bod yn yrrwr gwirfoddol gyda’r cynllun hwn, mae croeso i chi gysylltu â:

Dawn Howells
Trefnydd Trafnidiaeth - Trafnidiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus​
Cyngor Sir Penfro
Uned Cludiant
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro SA61 1TP

Ffôn. 01437 775223
Ebost: dawn.howells@pembrokeshire.gov.uk

I gael gwybod rhagor am gyfleoedd eraill i fod yn yrrwr gwirfoddol ticiwch yma os gwelwch yn dda Cludiant Gymuned Sir Benfro  

ID: 8063 Adolygwyd: 10/11/2014

Dolenni Perthnasol