Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Maes Awyr Hwlffordd

Maes glanio Hwlffordd

 

Mae'r maes awyr ar bwys cefnffordd yr A40, dwy filltir yn unig i'r gogledd o Hwlffordd. 

Yng nghanol holl harddwch Sir Benfro, rydych yn agos at fryniau a phantiau cefn gwlad odidog a thraethau syfrdanol.

Hefyd, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro fe gewch rai o'r llwybrau arfordirol mwyaf ysgubol yn y DU.

Arfordir Sir Benfro

Ym mis Ionawr 1974, cafodd Maes Glanio'r Llwyn Helyg, dyna oedd ei enw'r adeg honno, ei drwyddedu gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (AHS). 

Ers hynny, mae Cyngor Sir Dyfed, ac yna o 1996 ymlaen, Cyngor Sir Penfro wedi ei ailsefydlu, wedi ymgymryd â rhaglen o ddatblygu cyson, sydd wedi sefydlu'r maes awyr yn gyfleuster o'r radd flaenaf i gynnal busnes a gweithgarwch hedfan yn gyffredinol. 

Mae'r maes awyr ym mherchnogaeth lwyr Cyngor Sir Penfro ac yn cael ei weithredu'n gyfan gwbl gan y Cyngor.

Yr Ystafell Reoli,
Maes Awyr Hwlffordd,
Heol Abergwaun,
Hwlffordd. SA62 4BN 

Ffôn: (+44) 01437 765283 o 08.30 tan 16.30 dydd Llun i ddydd Gwener    

Amserau eraill 01437 760822 ar gyfer y Clwb Hedfan

E-bost: hwest.airport@pembrokeshire.gov.uk

Ffacs: 01437 769246 

  Maes Awyr Hwlffordd 

ID: 8104 Adolygwyd: 25/1/2017