Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

St Mark's Church in Wales Voluntary Aided Primary School

Cyfeiriad: Merlins Bridge
Haverfordwest
SA61 1JU
Ffôn: 01437 767623
Pennaeth: Mrs H Cale
Categori Iaith: EM Rhif Mynediad: 20
Oedran: 3-11 Nifer Disgyblion: 132.5
Clwstwr o Ysgolion: (Hwlffordd) Tasker Milward
Wefan Ysgol: St Mark's Church in Wales Voluntary Aided Primary School

Am esboniad o Gategori Iaith gweler Dysgu Cymraeg a Saesneg os gwelwch yn dda.

Am wybodaeth ar Rhif Mynediad gweler Dewis Ysgol a Gwneud Cais am Dderbyniad os gwelwch yn dda.

 Cyfleusterau Cymunedol:  Cyfleusterau Cymunedol 3320
 Dolenni Defnyddiol:  Cynllun Talgylch: St Marks VA - 3320
   Adroddiad Arolygu Estyn
  Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan 
Dulliau Talu
Ar hyn o bryd nid yw’r ysgol hon yn cynnig taliadau ar-lein, felly byddwch cystal â pharhau i dalu’r ysgol yn uniongyrchol yn ôl y drefn arferol.
ID: 7544  Adolygwyd: 11/1/2017