Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

St Mark's Church in Wales Voluntary Aided Primary School

Cyfeiriad: Merlins Bridge
Haverfordwest
SA61 1JU
Ffôn: 01437 767623
Pennaeth: Mr R Owen
Categori Iaith: EM Rhif Mynediad: 24
Oedran: 3-11 Nifer Disgyblion: 126.5
Teulu o Ysgolion: Tasker Milward
Wefan Ysgol: St Mark's Church in Wales Voluntary Aided Primary School

Am esboniad o Gategori Iaith gweler Dysgu Cymraeg a Saesneg os gwelwch yn dda.

Am wybodaeth ar Rhif Mynediad gweler Dewis Ysgol a Gwneud Cais am Dderbyniad os gwelwch yn dda.

 Cyfleusterau Cymunedol:  Cyfleusterau Cymunedol 3320
 Dolenni Defnyddiol:  Cynllun Talgylch: St Marks VA - 3320
   Adroddiad Arolygu Estyn
Dulliau Talu
This school currently does not offer payments online, please carry on making payments directly to the school as normal.
ID: 7544  Adolygwyd: 14/1/2014