Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

TG/Cyfrifiadura


<< Yn Ol

TG/Cyfrifiadura

|computer skills

Ni waeth a ydych chi’n chwilio am waith neu hamdden, mae gyda ni’r cwrs cyfrifiadurol iawn ar eich cyfer chi.

Mae Cyrsiau Lefel Ragarweiniol fel y Camau Cyntaf â Chyfrifiaduron yn berffaith i’r dechreuwr pur neu beth am ichi roi cynnig ar ein cyrsiau meithrin sgiliau os ydych chi’n dymuno datblygu rhagor ar eich sgiliau.

Sgiliau Digidol - Sgiliau ar gyfer bywyd mewn byd digidol.  Cwrs lefel mynediad yw hwn sy'n cyfuno sgiliau defnyddwyr TG gyda sgiliau cyfryngau digidol.  Mae'n addas ar gyfer pobl o bob oedran a gallu oherwydd ei fod yn cymryd nad oes gan bobl wybodaeth flaenorol o dechnoleg ddigidol ac yn fodd i ddysgwyr ddysgu yn eu pwysau.

Ac ar gyfer y bobl hynny sydd â pheth profiad byddwn yn cynnal cyrsiau sy’n ymdrin â phynciau fel defnyddio cyfrifiadur hyd at olrhain eich cart achau, llunio gwefan, prynu a gwerthu ar-lein, rhwydweithio cymdeithasol fel Gweplyfr a sut i ddefnyddio iPad. Ac er mwyn ichi wneud yn fawr o’ch ffotograffau digidol mae gyda ni amrywiaeth o gyrsiau Delweddu Digidol i’ch helpu chi.

Bydd nifer fawr o’n cyrsiau, gan gynnwys cwrs Hanfodion ac Ychwanegol ECDL yn arwain at gymhwyster newydd ITQ. Mae ITQ yn ddull hyblyg o ennill sgiliau cyfrifiadurol newydd a chael cymhwyster gwerthfawr ar yr un pryd, ni waeth beth yw’ch rheswm dros wneud hynny - gwella eich gobeithion gyrfaol neu eich cynorthwyo i deimlo’n fwy hyderus pan fyddwch chi’n defnyddio cyfrifiadur yn eich amser hamdden. Beth am ichi ymuno â’n cwrs Prosesu Testun ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Busnes er mwyn ichi ddysgu sgiliau swyddfa gwerthfawr? Cwrs a gydnabyddir yn genedlaethol yw hwn.

Os gwyddoch chi rywfaint am TG yn barod, yna peidiwch â becso. Byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gymwysterau cydnabyddedig yr ydych wedi eu hennill eisoes er mwyn sicrhau nad oes rhaid ichi drin a thrafod pynciau yr ydych yn eu deall yn barod.

Heb weld eich dewis gwrs chi? Yna mae croeso ichi ffonio TG Gymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk er mwyn ichi gael trafod eich anghenion â’n tîm cyfeillgar.ID: 17428   Adolygwyd: 15/9/2014

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Plant ac Ysgolion
Ysgolion
Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol
Gwasanaethau Derbyniadau i Ysgolion
Addysg 14-19
Lles disgyblion
Gwasanaethau Cynhwysiad a AAA
Llywodraethwyr Ysgol
Cefnogaeth Ariannol
Polisiau, Cynlluniau a Cyhoeddiadau
Gwasanaeth Cerddoriaeth
Ieuenctid Sir Benfro
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Y Parth
Menter


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro