Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaethau Fferi Abergwaun

Stena Line yw'r unig gwmni sy'n gweithredu gwasanaeth fferi yn Harbwr Abergwaun. Cynigir gwasanaeth fferi confensiynol ganddynt i ac o Rosslare.

Ceir mynediad uniongyrchol i'r rhwydwaith drenau o derfynfa'r fferi. Mae Bws 410 Gwasanaeth Tref Abergwaun hefyd yn galw yn nherfynfa'r fferi.

Os hoffech fwy o fanylion am wasanaethau fferi sy'n rhedeg i/o Abergwaun, cysylltwch â:

Suite 4A,
First Floor,
Pluto House,
19-33 Station Road,
Ashford,
Kent.
TN23 1PP

Ffôn: 08705 70 70 70

E-bost : info.uk@stenaline.com

Gwefan : Stena Line (Mewn ffenest newydd)  

ID: 8064 Adolygwyd: 29/9/2015