Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gwasanaethau Fferi Abergwaun

Stena Line yw'r unig gwmni sy'n gweithredu gwasanaeth fferi yn Harbwr Abergwaun. Cynigir gwasanaeth fferi confensiynol ganddynt yn ogystal â gwasanaeth cyflym iawn ar gatamarán y 'Sea Lynx', i ac o Rosslare (ni fydd y gwasanaeth hwn ar gael yn ystod y gaeaf, fodd bynnag).

Ceir mynediad uniongyrchol i'r rhwydwaith drenau o derfynfa'r fferi. Mae Bws 410 Gwasanaeth Tref Abergwaun hefyd yn galw yn nherfynfa'r fferi.

Os hoffech fwy o fanylion am wasanaethau fferi sy'n rhedeg i/o Abergwaun, cysylltwch â:

Stena Line Ltd
1 Suffolk Way
Sevenoaks
Kent
TN13 1YL

Tel: 08705 70 70 70

E-bost : info.uk@stenaline.com

Wefan : Stena Line (Mewn ffenest newydd)

ID: 8064 Adolygwyd: 13/11/2014