Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gwaith ar Gael

Chwiliwch am Allweddair

Mae 26 swydd agor

Mewngofnodiwch i adfer cais ar lein sy`n bodoli`n barod neu ddewiswch swydd wag isod

Athro/Athrawes - Dros Gyfnod Mamolaeth (0.6 fte) - Ysgol GS Wdig 1560-8394
Ysgol GS Wdig, Hill Street, Wdig, Sir Benfro, SA64 0ET
Closing Date: 23/01/2017, Yfory

Tiwtoriaid Teulu Sbardun ar gyfer y Cyfnod Sylfaen 1562-8403
Pembrokeshire Area
Closing Date: 23/01/2017, Yfory

Goruchwylydd Amser Cinio ? Ysgol GS Sageston 1562-8409
Ysgol GS Sageston, Caeriw, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 6SH
Closing Date: 24/01/2017, Mewn 2 diwrnod.

Gweithiwr Cymdeithasol x3 ? Plant Mewn Angen 1562-8405
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 25/01/2017, Mewn 3 diwrnod.

Gofalwr Maeth - Sir Benfro 1553-8325
Pembrokeshire Area
Closing Date: 25/01/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Canolfan Ddysgu Sir Benfro 1562-8420
Ysgol Uned Atgyfeirio Disgyblion Neyland
Closing Date: 25/01/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Canolfan Penalun 1562-8421
Penally Learning Centre, Penally, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7PW
Closing Date: 25/01/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Hamdden / Achubwr Bywydau - Abergwaun 1562-8385
Canolfan Hamdden Abergwaun
Closing Date: 25/01/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Ysgol GS Tredeml 1562-8418
Ysgol GS Tredeml, Tredeml, Arberth, Sir Benfro, SA67 8RS
Closing Date: 26/01/2017, Mewn 4 diwrnod.

Achubwr Bywydau - Penfro 1562-8422
Canolfan Hamdden Penfro, Penfro, Sir Benfro
Closing Date: 26/01/2017, Mewn 4 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Ysgol Bro Dewi 1562-8417
Ysgol DGG Bro Dewi, Heol Non, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6NU
Closing Date: 26/01/2017, Mewn 4 diwrnod.

Gofalwr a'r Glanhawr - Ysgol Brynconin 1562-8419
Ysgol Brynconin, Llandysilio, Clunderwen
Closing Date: 27/01/2017, Mewn 5 diwrnod.

Uwch Weithiwr Chwarae - Clwb Ar Ol Ysgol Coastlands 1562-8215  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol GS Coastlands, Llanisan-yn-Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3S
Closing Date: 27/01/2017, Mewn 5 diwrnod.

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Dyfed-Powys 1562-8412
Carmarthenshire
Closing Date: 27/01/2017, Mewn 5 diwrnod.

Rheolwr Gwybodaeth, Cyngor ac Eiriolaeth: MS Cymru Fy MS ? Fy Hawliau, Fy Newisiadau 1562-8414
North / Mid Wales
Closing Date: 30/01/2017, Mewn 8 diwrnod.

Goruchwyliwr Arholiadau ? Ysgol Syr Thomas Picton 1562-8423
Ysgol Syr Thomas Picton, Queensway, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2NX
Closing Date: 31/01/2017, Mewn 9 diwrnod.

Pennaeth Cynorthwyol - Ysgol Abberdaugleddau 1563-8416  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol Aberdaugleddau, Steynton Road, Aberdaugleddau, SA73 1AE
Closing Date: 31/01/2017, Mewn 9 diwrnod.

Cynorthwyydd Arlwyo ? Ysgol WR Cosheston 1563-8432
Ysgol DRW Cosheston, Cosheston, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 4UN
Closing Date: 01/02/2017, Mewn 10 diwrnod.

Pennaeth - Ysgol Gynradd Gymunedol Y Glannau 1563-8411
Ysgol GS Coastlands, Llanisan-yn-Rhos, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 3S
Closing Date: 01/02/2017, Mewn 10 diwrnod.

Glanhawr Ysgol - Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot 1563-8382
Ysgol GS Saundersfoot
Closing Date: 01/02/2017, Mewn 10 diwrnod.

Rheolw Categori (Gofal Cymdeithasol a Phobl) 1562-8410
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 02/02/2017, Mewn 11 diwrnod.

Wardeiniaid Tai Gwarchod 1563-8433
Pembrokeshire Area
Closing Date: 02/02/2017, Mewn 11 diwrnod.

Gweithiwr Cymorth Galwedigaethol - Milford Youth Matters 1563-8430
Canolfan Ieuenctid Aberdaugleddau
Closing Date: 03/02/2017, Mewn 12 diwrnod.

Swyddog Cydgysylltu'r Swyddfa - ERW 1560-8400
Carmarthenshire
Closing Date: 03/02/2017, Mewn 12 diwrnod.

Panel Penodi ? Penodi Aelod Panel Lleyg / Cadeirydd 1563-8429
Pembrokeshire Area
Closing Date: 06/02/2017, Mewn 15 diwrnod.

Prosiect y Drindod - Gweithiwr Chwarae Gwirfoddol 1562-8254
Pembrokeshire Area
Closing Date: 14/09/2017, Mewn 235 diwrnod.

 
ID: 11024 Adolygwyd: 17/3/2016