Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gwaith ar Gael

Chwiliwch am Allweddair

Mae 27 swydd agor

Mewngofnodiwch i adfer cais ar lein sy`n bodoli`n barod neu ddewiswch swydd wag isod

Clerc / Swyddog Ariannol Cyfrifol Rhan Amser ? Cyngor Cymuned Uzmaston, Boulston & Slebets 1566-8454
Pembrokeshire Area
Closing Date: 21/02/2017, Heddiw

Swyddog Gwella Busnes Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol 1566-8465
Carmarthenshire
Closing Date: 24/02/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Arlwyo - ysgol Glannau Gwaun 1566-8469
Ysgol Glannau Gwaun, Abergwaun
Closing Date: 24/02/2017, Mewn 3 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Ysgol Gymunedol Neyland 1566-8457  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol GS Babanod Neyland, John Street, Neyland, Pembrokeshire, SA73 1TH.
Closing Date: 24/02/2017, Mewn 3 diwrnod.

Gweithiwr Cymdeithasol - Plant ag Anableddau 1567-8463
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 27/02/2017, Mewn 6 diwrnod.

Technegydd Dylunio a Thechnoleg - Ysgol Aberdaugleddau 1566-8460  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol Aberdaugleddau, Steynton Road, Aberdaugleddau, SA73 1AE
Closing Date: 27/02/2017, Mewn 6 diwrnod.

Prosiect y Drindod ? Cydlynydd Gwaith Chwarae 1566-8455
Pembrokeshire Area
Closing Date: 01/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Cynorthwyydd Cyflenwi Archif ac Astudiaethau Lleol 1567-8471
Pembrokeshire Archives, Prendergast
Closing Date: 02/03/2017, Mewn 9 diwrnod.

Gweithiwr Ieuenctid i Cynnydd ? Mewn Ysgol 1567-8475
Pembrokeshire Area
Closing Date: 02/03/2017, Mewn 9 diwrnod.

Arweinydd Dysgu ar gyfer Saesneg - ERW 1547-8251
Carmarthenshire
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Arweinydd Prosiect Saesneg TGAU - ERW 1566-8468
Carmarthenshire
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Arweinydd Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth - ERW 1566-8467
Carmarthenshire
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Arweinydd Dysgu ar gyfer Mathemateg - ERW 1566-8466
Carmarthenshire
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch - Ysgol GS Y Garn 1568-8480
Ysgol GS Y Garn, Y Garn, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AW
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Glanhawr Ysgol - Ysgol WG Sant Aedden 1568-8481
Ysgol DGG St Aidan, Cas-wis, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4PS
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Derbynnydd ? Ysgol Syr Thomas Picton 1567-8473  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol Syr Thomas Picton, Queensway, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2NX
Closing Date: 03/03/2017, Mewn 10 diwrnod.

Pennaeth Gofal i Oedolion 1568-8474
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 06/03/2017, Mewn 13 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu ? Ysgol Hafan y Mor 1568-8478
Ysgol Hafan y M?L?eywood, Dinbych-y-Pysgod, Sir Benfro, SA70 8BZ
Closing Date: 06/03/2017, Mewn 13 diwrnod.

Athro Cyfnod Sylfaen ? Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod 1568-8479
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod, Heywood Lane, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 8BZ
Closing Date: 06/03/2017, Mewn 13 diwrnod.

Pennaeth - Ysgol Newydd Wirfoddol a Reolir 1566-8459
Ardal Aberdaugleddau
Closing Date: 06/03/2017, Mewn 13 diwrnod.

Swyddog Gorfodaeth Sifil 1568-8484
Haverfordwest and Tenby Area
Closing Date: 08/03/2017, Mewn 15 diwrnod.

Pwyllgor Safonau ? Penodi Aelodau Annibynnol 1568-8482
Pembrokeshire Area
Closing Date: 08/03/2017, Mewn 15 diwrnod.

Goruchwyliwr Glanhau ? Ysgol Penfro 1568-8477
Ysgol Penfro, Bush, Penfro, Sir Benfro, SA71 4RL
Closing Date: 10/03/2017, Mewn 17 diwrnod.

Dirprwy Bennaeth ? Ysgol Portfield 1568-8483
Ysgol Portfield, Ger Portfield, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1BS
Closing Date: 10/03/2017, Mewn 17 diwrnod.

Glanhawr Ysgol - Ysgol Penfro 1568-8476
Ysgol Penfro, Bush, Penfro, Sir Benfro, SA71 4RL
Closing Date: 10/03/2017, Mewn 17 diwrnod.

Gofalwr Maeth - Sir Benfro 1567-8472
Pembrokeshire Area
Closing Date: 15/04/2017, Mewn 53 diwrnod.

Prosiect y Drindod - Gweithiwr Chwarae Gwirfoddol 1562-8254
Pembrokeshire Area
Closing Date: 14/09/2017, Mewn 205 diwrnod.

 
ID: 11024 Adolygwyd: 2/2/2017