Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwir gost cewynnau go iawn!

Bydd cost defnyddio cewynnau go iawn yn dibynnu'n fawr ar y math o gewyn y byddwch yn penderfynu ei ddefnyddio a'r nifer sydd eu hangen arnoch.

Cewynnau fflat yw'r dewis rhataf, a byddai'n bosibl cael yr holl gewynnau ac eitemau ychwanegol sydd eu hangen arnoch am tua £110.  Mae cewynnau wedi'u siapio yn fwy tebygol o gostio tua £150.  Mae sawl manwerthwr yn cynnig ‘pecynnau cychwyn cewynnau go iawn o'r geni i'r poti' sy'n costio tua £200.

Byddai'n fuddiol rhoi cynnig ar sawl cynllun a steil gwahanol cyn i chi fuddsoddi yn y system gewynnau rydych chi ei eisiau. Mae rhai cwmnïau yn cynnig pecynnau prawf, lle'r ydych chi'n llogi amrywiaeth o steiliau o gewynnau.

Er bod cost gychwynnol prynu cewynnau go iawn yn gallu bod yn eithaf buddsoddiad, mae rhai rhieni yn dechrau prynu pethau ychydig ar y tro fel nad oes llawer o gost ar un tro.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig cynllun arian yn ôl hyd at £60, ar ôl i'r babi gael ei eni (gweler tudalen... am fanylion). Bydd hyn yn gwneud y gost gychwynnol yn llai amlwg.  

ID: 17809 Adolygwyd: 25/4/2017