Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Prosiect Cewynnau Go Iawn Sir Benfro

Byddwch yn newid cewyn eich baban tua 2,000 o weithiau'r flwyddyn rhwng cael ei eni a dechrau defnyddio poti (tua 2 ½ blwydd oed). Mae hynna tua 5,000 o gewynnau tafladwy sy'n hafal i 156 o fagiau du, sy'n pwyso tua'r un faint â char teulu!

Gwneud newid go iawn!Library item 11345

Mae mwy a mwy o rieni yn newid i gewynnau go iawn wrth iddynt sylweddoli eu bod nhw'n hawdd eu defnyddio ac yn gost effeithiol.

Mae'r dyddiau pan fu rhaid golchi â dŵr berw a mwydo wedi hen fynd - gallwch olchi cewynnau go iawn ar 60°C mewn peiriant golchi arferol yn y cartref.  O ran llwythi golchi, mae defnyddio cewynnau go iawn ond yn cyfateb i ddau lwyth golchi'r wythnos. 

Gyda leineri golchadwy neu fioddiraddadwy (y gellir eu taflu i lawr y tŷ bach) a phopwyr neu felcro i'w cau, mae cewynnau go iawn yn hawdd i'w defnyddio! Felly, heb unrhyw binnau mewn golwg, mae llai o annibendod a llai o ffwdan. 

Gallai defnyddio cewynnau go iawn arbed £500 i chi ar gyfer eich plentyn cyntaf, a hyd yn oed mwy ar gyfer unrhyw blant yn y dyfodol gan y gellir eu hailddefnyddio'n hawdd.

Manteision go iawn i fabanod!

Mae cewynnau go iawn yn cadw cluniau babanod ar wahân ar yr ongl gywir. Dylai babanod mewn cewynnau go iawn hyfforddi i fynd i'r tŷ bach llawer yn gynt oherwydd y cydgysylltiad rhwng bod yn wlyb a gwacau eu pledren.

Dewisiadau go iawn!

Mae nifer o gewynnau a phlygion go iawn gwahanol ar gael, felly mae'n hawdd dewis yr un gorau ar gyfer eich baban. 

Ffeithiau go iawn:

  • Mae Cyngor Sir Penfro'n cael gwared ag oddeutu 3.4 miliwn o gewynnau bob blwyddyn!
  • Gall gymryd cannoedd o flynyddoedd i gewynnau tafladwy fioddiraddio mewn safle tirlenwi!
  • Petai teulu ag un babi yn newid i gewynnau go iawn, byddai eu hysbwriel yn cael ei haneru!

Am fwy o wybodaeth, cymorth a chyngor ar ddefnyddio cewynnau go iawn, ffoniwch Vicky White, Cydlynydd Cewynnau Go Iawn Sir Benfro ar 01437 775408 neu anfon neges e-bost real.nappies@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 17806 Adolygwyd: 25/4/2017