Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Rydym wedi datblygu rhestr ar-lein o'r holl drwyddedau safle a thystysgrifau safle clwb a gyhoeddir gan Gyngor Sir Penfro. Gellir gweld y rhestr hon yn bersonol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd hefyd trwy gysylltu â'r tîm Trwyddedu ar (01437) 764551. Sylwch y bydd angen 24 awr o rybudd arnom i drefnu'r ymweliadau hyn. Fel arall, mae copïau o'r trwyddedau ar gael am bris.

Trwy deipio enw'r safle neu ran o gyfeiriad yn y ddolen chwilio isod, bydd modd i chi weld gwybodaeth am y Drwydded Safle neu’r Dystysgrif Safle Clwb sydd mewn grym ar hyn o bryd.

:  

 

Rhowch enw'r Clwb neu Safle Trwyddedig yn y ffurflen os gwelwch yn dda.

   

ID: 11384 Adolygwyd: 16/3/2016