Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaeth Rheoli Cŵn

Fe fyddai rhai'n dweud mai'r ci yw cyfaill gorau dyn ond byddai eraill yn dweud mai'r ci yw'r broblem fwyaf sy' gyda'u cymuned.

Mae mwyafrif y rhai sy'n berchen ar gi yn gyfrifol a gofalus a bydd y rhain yn siŵr o roi gofal da bob amser i'w cŵn, gofalu na fyddan nhw byth yn drafferth a pheidio byth â gadael iddyn nhw faeddu mewn lle cyhoeddus heb lanhau ar eu hôl. Maen nhw'n cadw trefn ar eu ci bob amser (boed ar dennyn neu ddim) a sicrhau na fydd eu hanifail anwes byth yn crwydro.

Wrth gwrs, o bryd i'w gilydd, mae anifeiliaid anwes yn medru dianc, ond y gwir yw bod cŵn sy'n crwydro nid yn unig yn rhoi eu hunain mewn cryn berygl ond eraill hefyd sy'n defnyddio'r heolydd ac aelodau'r cyhoedd. Ar ben hynny, yng nghefn gwlad, mae gyda ffermwr yr hawl i saethu ci sy'n crwydro os yw'n ofni y gallai ymosod ar dda.

Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn a llawer o rai eraill, mae'r Cyngor yn cyflogi tri Warden Cŵn amser llawn i orfodi nifer o fesurau rheoli cŵn ledled y Sir.

Mae'r Gwasanaeth Rheoli Cŵn yn derbyn oddeutu 2000 o geisiadau am y gwasanaeth bob blwyddyn, yn cynnwys amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud a rheoli cŵn, er enghraifft-

Gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Cŵn drwy ffonio, drwy lythyr neu e-bost.  Dyma'r manylion cysylltu ar gyfer pob gwasanaeth; 

Ffôn:                01437 764551

E-bost:            Dogcontrol@pembrokeshire.gov.uk

Cyfeiriad ar lythyr:

Y Tîm Iechyd  Cyhoeddus Domestig a Thai 
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP  

ID: 10070 Adolygwyd: 25/5/2016