Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Y Porth Cynllunio

Planning Portal

 Mae'r Porth Cynllunio ar gael i chi ar y cyd â Gwasanaethau Cynllunio'r Cyngor.  Y Porth Cynllunio yw'r cysyllbwynt cyntaf ar gyfer unrhyw berson sydd am gael gwybodaeth am y systemau cynllunio yn Lloegr a Chymru.

Caiff ei anelu at bawb, o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol hyd at weithwyr proffesiynol ym maes cynllunio a lleygwyr sydd â diddordeb.

Mae'r Porth Cynllunio yn cynnig y Newyddion diweddaraf ynghylch Cynllunio, a chyfle i weld Rheoliadau a Nodiadau Cyfarwyddo ar gyfer ceisiadau a'r Drefn Apelio.

Tudalen hafan y Porth Cynllunio (Mewn ffenest newydd)

Mae'r Porth Cynllunio yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfarwyddyd ynghylch y system gynllunio.  Dyma'r brif dudalen mynediad i mewn i'r parth.  O'r fan hon, byddwch yn gweld a oes arnoch angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, dod o hyd i swyddi ym maes cynllunio yn y gylchfa Gyrfaoedd, cael rhagor o wybodaeth am apeliadau cynllunio a darllen y newyddion diweddaraf am gynllunio.

Arweiniad ynghylch y System Gynllunio (Mewn ffenest newydd)

Mae'r adran Arweiniad yn cynnig cyflwyniad byr i'r system gynllunio ac yn egluro rhyw gymaint ynghylch beth yw diben cynllunio a pham ei fod yn bwysig i bob un ohonom.  Mae'r adran hon o'r Porth Cynllunio wedi cael ei hanelu at ddeiliaid tai a phobl fusnes fel ei gilydd.  Mae'n egluro pam y mae rheolaethau cynllunio yn angenrheidiol a sut y caiff penderfyniadau eu gwneud.

Apeiliadau (Mewn ffenest newydd)

Yn yr adran Apeliadau mae gwybodaeth am gyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad ynghylch cynllunio neu orfodi.  Ar ben hynny mae'n gadael ichi gyflwyno apêl ar-lein.

Polisi ac Ymchwil (Mewn ffenest newydd)

Caiff adran Polisi ac Ymchwil ei hanelu at weithwyr proffesiynol ym maes cynllunio a'r bobl hynny sydd â diddordeb aruthrol mewn diwygio a pholisïau cynllunio.

Ceisiadau Cynllunio Ar-lein (Mewn ffenest newydd)

Dull posibl arall o gyflwyno eich cais cynllunio inni yw ar ffurf electronig.  Yn y maes hwn gallwch:  lunio cais cynllunio a'i anfon yn electronig at Wasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Penfro ynghyd ag unrhyw atodiadau neu gallwch lanw'r ffurflenni ar eich cyfrifiadur cyn eu hargraffu a'u hanfon drwy'r post fel rhan o gais papur traddodiadol.

   

ID: 8252 Adolygwyd: 29/9/2015