Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Cynllunio


<< Yn Ol

Ffïoedd Caniatâd Cynllunio

|

Graddfa taliadau ynglŷn â cheisiadau a wnaethpwyd, neu a ystyrir y wnaethpwyd, ar neu ar ôl 1af Hydref 2015 .

Ffioedd Cynllunio

Gellid talu ffïoedd drwy wefan y Cyngor yma

Alison Mattson
County Hall
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
Ffn: 01437 775326


E-bost: Alison.Mattson@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 5071   Adolygwyd: 5/4/2017

Dolenni Perthnasol

» Ceisiadau Cynllunio
» Rheoli Adeiladu

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Cynllunio a'r Amgylchedd
Cynllunio
Polisi Cynllunio
Cynllun Datblygu Lleol
Ceisiadau cynllunio
Rheoli Adeiladu
Y Tm Cadwraeth
Bioamrywiaeth
Cynllunio ac Ecoleg
Dolenni Cynllunio
Cysylltiadau Cynllunio


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro