Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Canolfan Tŷ Milffwrd

Mae Canolfan Tŷ Milffwrd yn darparu gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid â phroblemau iechyd meddwl y mae arnynt angen cymorth.

Mae'r ganolfan yn cynnwys:

  • Yr Hafan - man byw gyda chymorth 24 awr, sy'n cynnwys 5 gwely arhosiad hir
  • Y Nyth - Fflat â 3 gwely, gyda chymorth staff, sy'n cynnig lleoliadau tymor byr
  • Cymorth Seibiant Haven View - mewn uned asesu/fflat â 3 gwely
  • Canolfan Dartmouth - canolfan gofal dydd ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl
  • 59 St Peters Road - tŷ atodol, â dwy ystafell wely, gyda chymorth staff
  • Prosiect Trafalgar Road - prosiect mannau byw sy'n cael ei gyllido gan gynllun cyllid rhoi cymorth i bobl. Mae ynddo 6 fflat sengl y mae pob un ohonynt yn cael cymorth staff.

Er mwyn cael y gwasanaeth hwn mae'n rhaid mynd trwy broses asesiad tîm iechyd meddwl.

Canolfan Ty Milffwrd (lawrlwytho 152k)

Y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC):

Y Gogledd – 01437 773157
Y De – 01437 774042

Uned Sant Caradog / Gwasanaeth Datrys Argyfwng (GDA):
Sant Caradog
Canolfan Bro Cerwyn
Ffordd Abergwaun
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PZ

Ffôn: 01437 772854

 

ID: 14233 Adolygwyd: 3/4/2009