Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Pryd ar Glud

Beth yw Gwasanaeth Pryd ar Glud?

Mae Gwasanaeth Pryd ar Glud Sir Benfro yn darparu prydau twym sy’n cael eu danfon i gartrefi pobl.  Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu i bobl hŷn neu bobl ag anabledd sy’n cael anhawster coginio a siopa.

Pwy all gael y gwasanaeth?

Er mwyn cael gwasanaeth Pryd ar Glud rydych chi’n gorfod cael asesiad

Oes rhaid imi dalu am hyn?

Byddwn yn codi £4.34 y dydd am brif bryd twym a phwdin.  Bydd yr holl gleientiaid, ni waeth faint o incwm sydd gyda nhw, yn gorfod talu’r pris hwn. 

I gael rhagor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â:

Y Ganolfan Gyswllt
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776699

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk

Sue Thomson
Rheolwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Gofal Cymdeithasol a Thai
Cyngor Sir Penfro
Canolfan Ddydd Meadow Park
Stokes Avenue
Prendergast
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2RB

Ffôn: 01437 776061

E-bost: sue.thomson@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 14242 Adolygwyd: 1/7/2014

Dolenni Perthnasol