Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Pa Wasanaethau Sydd Ar Gael

Dynes Hŷn ar y Ffn

Mae'r Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl yn comisiynu nifer fawr o wasanaethau er mwyn darparu Cynhaliaeth sy'n gysylltiedig â Thai i bobl fregus yn Sir Benfro. Mae cyfeiriadur cryno o wasanaethau sy'n rhestru'r gwasanaethau yn Sir Benfro sy'n cael eu hariannu'n rhannol neu'n gyfan gwbl gan arian Cefnogi Pobl i'w weld isod. Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys enwau Darparwyr Gwasanaethau, gwybodaeth am y gwasanaethau y mae pob Darparydd Gwasanaethau yn eu cynnig ac yn esbonio sut ellir cael gafael ar bob gwasanaeth.

Lyfeiriadur Gwasanaethau 2013

Y Cyfeiriadur Cryno ynghylch Gwasanaethau 2013

Isod fe welwch y dolenni â chyfeiriaduron gwasanaethau unigol ar gyfer rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru:-

Carmarthenshire Directory

Ceredigion Directory  

Supporting People Team / Tim Cefnogi Pobl
Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
County Hall/ Neuadd y Sir
Haverfordwest / Hwlfordd
SA61 1TP
Ffn: 01437 764551
ID: 20303 Adolygwyd: 3/6/2014