Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Canolfan Hamdden Hwlffordd

Find My Leisure

Chwilio am dosbarth

Chwilio am dosbarth

Cysylltu â ni

Haverfordwest Leisure Centre /
Canolfan Hamdden Hwlffordd
St Thomas Green
Haverfordwest / Hwlffordd
Pembrokeshire / Sir Benfro
SA61 1QX
Ffn: 01437 776676
ID: 24663 Adolygwyd: 28/6/2017


Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae'n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.