Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Tocyn Darllenwr


<< Yn Ol

Cofrestru am Docyn Darllenwr

|

COFRESTRU AM DOCYN DARLLENWR

Bydd angen tocyn Archifau Cymru ar yr archifau cyfrannog dim ond os ydych yn dymuno edrych ar y dogfennau gwreiddiol.  Does dim angen tocyn darllenwr arnoch i gael mynediad at lyfrau cyfeirio nac adnoddau ar-lein neu ficroffurf yn yr archifau.  I gael gafael ar docyn darllenwr, rhaid i chi ddod â dwy ddogfen gyda chi - un o restr A i brofi pwy ydych ac un o restr B i brofi'ch cyfeiriad.

SYLWER: Adeg cofrestru tynnir ffotograff hefyd ac fe'i cedwir yn drydanol fel rhan o'r prawf tystiolaeth hunaniaeth.  Caiff pob data personol ei drin yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data 1998

A.  Prawf adnabod (rhaid cynnwys llofnod dilys):

B.  Prawf cyfeiriad (ni dderbynnir deunydd wedi'i argraffu o'r we):

Sylwer:

  1. ni all biliau cyfleustodau, cyfriflenni banc/cymdeithas adeiladu, datganiadau cardiau credyd a datganiadau Refeniw a Thollau fod yn hŷn na thri mis i fod yn brawf cyfeiriad derbyniol. 
  2. gellir defnyddio dogfennau fel trwydded yrru sy'n ymddangos ar restrau A a B naill ai fel prawf cyfeiriad neu fel prawf adnabod, ond ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer y ddau.
  3. derbynnir tocyn darllenwr wedi'i lofnodi ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yr Archifau Cenedlaethol, y Llyfrgell Brydeinig neu Archifau Metropolitan Llundain yn lle'r eitemau ar restr A.  Bydd angen i chi ddarparu prawf cyfeiriad, fodd bynnag.

 

Os nad ydych yn gallu dod ag unrhyw un o'r eitemau hyn, neu os nad oes cyfeiriad sefydlog gennych, siaradwch ag aelod o staff y Gwasanaeth Archifau, a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i ffordd o ddefnyddio ein gwasanaeth.  Fodd bynnag, ni allwn gyflwyno tocyn heb ddull adnabod digonol - yn anffodus, ni ellir gwneud eithriad i'r rheol hon, er mwyn diogelu cywirdeb y cynllun tocynnau darllenwyr.

 

Prawf i fyfyrwyr

Os ydych yn 14 oed neu'n hŷn ac yn dal i fod yn yr ysgol neu'r coleg, os nad oes modd i chi ddarparu'r dogfennau am docyn o'r rhestrau uchod, gallwch ddod â llythyr ar bapur pennawd wedi'i lofnodi gan eich athro neu diwtor, ynghyd â thystiolaeth o'ch hunaniaeth sy'n cynnwys eich enw a ffotograff portread, megis pasbort, Cerdyn Dinesydd neu gerdyn fyfyriwr.  Mae templed ar gael ar gyfer y llythyr angenrheidiol gan eich athro neu eich tiwtor.

 

Adnewyddu a chardiau coll

Mae tocynnau darllenwyr yn ddilys am bum mlynedd o'r dyddiad cyhoeddi, a gellir eu hadnewyddu gyda phrawf adnabod a chyfeiriad.

Gellir rhoi tocynnau newydd yn lle rhai wedi'u collu, eu niweidio neu eu dwyn gyda phrawf adnabod a chyfeiriad. Fodd bynnag, efallai y bydd y swyddfa gyflwyno yn codi tâl am y tocyn newydd.

 

Ffurflen Gofrestru Darllenwyr

Dogfennau adnabod ofynnol ar gyfer Tocyn Darllen

Ffurflen Monitro Amrywiaeth

 ID: 19229   Adolygwyd: 29/10/2013

Dolenni Perthnasol

» Archifdy Sir Benfro
» Ystafell Chwilio

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Archifdy Sir Benfro
Prif Gasgliadau
Polisi Llungop´o
Cwestiynnau Cyffredin
Rhestrau Pwnc
Ble Ydyn Ni
Newyddion
Catalog yr Archif
Rheolau Ystafell Chwilio
Tocyn Darllenwr
Derbynion Newydd


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro