Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaeth estyn croeso i Aberdaugleddau

Yn 1802, daeth yr Arglwydd Nelson i Aberdaugleddau a dweud taw'r harbwr hwn oedd un o'r gorau erioed.  Yn rhan olaf y 18fed ganrif, cafodd ei ddatblygu'n borthladd morfila gyda'r Crynwyr, ac ar ôl iddynt hwy adael fe'i defnyddiwyd fel iard longau frenhinol ac yn ganolfan ar gyfer diwydiant sylweddol mewn  pysgota ac olew.  Erbyn hyn mae yno farina trawiadol gyda bwytai, barrau ac amgueddfa ragorol.

Mae’r Gwasanaeth Wybodaeth ei hunan, sy'n darparu lond gwlad o wybodaeth a manylion am yr ardal leol ar gyfer ymwelwyr, wedi symud o'r hen leoliad i Lyfrgell Aberdaugleddau

   

ID: 10487 Adolygwyd: 7/9/2016