Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Canolfan Croeso Abergwaun

Marchnad Abergwaun

Mae Canolfan Wybodaeth Abergwaun wedi’i lleoli yn Neuadd y Dref, yn Sgwâr y Farchnad.

Mae Abergwaun yn enwog am Laniad y Ffrancod a ddigwyddodd ym 1797; dyna pryd y glaniodd y milwyr yng Ngharregwastad sydd oddeutu dwy filltir o Dref Abergwaun. Fe wrthsafodd y bobl leol mewn modd mor ddi-ildio fel y bu’n rhaid i’r Ffrancwyr ildio.

Cafodd y cytundeb ildio ei arwyddo yn nhafarn y Royal Oak sydd gyferbyn â’r Ganolfan Wybodaeth.

Gyda’r bwriad o ddangos hanes y glaniad yn ei gyfanrwydd, mae’r Tapestri Glaniad y Ffrancod godidog hwn am y digwyddiad wedi cael ei ddodi yn ei oriel ef ei hun, yn y llyfrgell sydd uwchben y Ganolfan Wybodaeth. Mae’r oriel ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Yn Neuadd y Dref mae Marchnad ffyniannus un dydd, sydd ar agor o 8:00am i 4:00pm ar ddydd Iau yn unig - Marchnad Abergwaun

Mae anrhegion a chofroddion ar gael i’w prynu yn y Ganolfan Wybodaeth, ynghyd ag amrywiaeth ardderchog o wasanaethau a gwybodaeth am ddim.

Yng Nghwm Gwaun y ffilmiwyd rhai o’r golygfeydd ar gyfer ffilm Moby Dick” ac yno hefyd y cafodd “Under Milk Wood” gan Dylan Thomas ei ffilmio. Seren y ffilm hon oedd Richard Burton, ond fe ymddangosodd seren arall ynddi hefyd – un o’n staff ni!

Mae ein staff cyfeillgar a gwybodus yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ganolfan Wybodaeth lle cewch chi lond gwlad o wybodaeth a manylion am yr ardal leol, er mwyn ichi allu manteisio i’r eithaf ar eich ymweliad â Sir Benfro.

Rydym yn gwerthu tocynnau ar gyfer Gwyliau a rhai digwyddiadau

Oriau Agor

1 Mehefin hyd 31 Awst

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am - 5pm

Ar agor Gwyliau Banc 10am - 4pm 1 Mehefin - 31 Awst

1 Medi hyd 31 Mai

Dydd Llun i Ddydd Gwener

9am - 1pm & 1:45pm - 5pm 

Ar agor Gwyliau Banc 10am - 4pm Ar gau i ginio 1.00 - 1.30 1 Medi - 31 Mai

Dalier sylw: Dydi'r amserau uchod dim yn cynnwys oriau agor y Llyfrgell a'r Tapestri. I weld amserau agor y Llyfrgell a'r Tapestri ymwelwch â thudalen Llyfrgell Abergwaun os gwelwch yn dda.

 

  Lluniau Abergwaun 

Fishguard Information Centre / Canolfan Croeso Abergwaun
The Town Hall / Neuadd y Dref
Market Square / Sgwar y Farchnad
Fishguard / Abergwaun
SA65 9HE
Ffn: 01437 776636
ID: 10483 Adolygwyd: 28/4/2017