Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Bwyd a Diod


Croeso i Fwyd a Diod Sir Benfro

|

|bwyd a diod

Mae Sir Benfro’n bantri naturiol pan ddaw i amrywiaeth, ansawdd a blas ei chynnyrch. Gyda’i hinsawdd dyner a phridd ffrwythlon mae’r sir yn tyfu amrywiaeth eang o gynnyrch o lysiau ffres a ffrwythau meddal i gig eidion a chig oen o’r ansawdd orau, cynhyrchion llaeth gwobrwyol a llawer mwy.

Mae bwyd a diod a gynhyrchwyd yn lleol yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad economaidd y sir yn ogystal â chyfoethogi profiad yr ymwelydd.

Gallwch ymweld yn uniongyrchol â’r cynhyrchwyr, neu fwynhau pryd o gynnyrch lleol trwy ddefnyddio Arweinlyfr Bwyd Sir Benfro. I gael profiad siopa dymunol rhowch gynnig ar un o farchnadoedd ffermwyr y sir, ffeiriau bwyd a digwyddiadau fel Wythnos Bysgod Sir Benfro.

I’ch cynorthwyo i gael gafael ar gynhyrchwyr a chyflenwyr lleol, mae Cyfeiriadur Bwyd a Diod Sir Benfro yn llawlyfr cynhwysfawr o gynhyrchwyr bwyd a diod yn y sir yn ogystal ag adwerthwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr y cynhyrchion.

Gall Cynllun Nod Cynnyrch Sir Benfro eich cynorthwyo i adnabod sefydliadau sy’n gweini neu’n gwerthu cynnyrch lleol, neu gynhyrchion a wnaed yn y sir.

Pa un ai ydych wedi sefydlu eisoes mewn busnes neu’n bwriadu dechrau menter newydd, gallwn gynorthwyo wrth wneud y gorau dros gyfleoedd a gobeithion eich busnes. Os ydych yn y diwydiant croeso, rydym hefyd yn gallu rhoi syniadau a gwybodaeth am ymgorffori cynnyrch lleol yn eich bwydlenni.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

 

Joanne Welch 
Swyddog Bwyd Cynorthwyol
Ffôn: 01437 776169
E-bost: joanne.welch@sir-benfro.gov.ukID: 4884   Adolygwyd: 7/1/2016

Dolenni Perthnasol

» Cyfeirlyfr Bwyd Sir Benfro
» Marchnad y Ffermwyr
» Nod Cynnyrch Sir Benfro

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Eich Cyngor
Gwastraff ac Ailgylchu
Cludiant a Strydoedd
Plant ac Ysgolion
Cynllunio a'r Amgylchedd
Tai a Chymuned
Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Dyddiadau ac Amserau
Gwneud Taliad
Yr Economi a Gyrfaoedd
Chwilio


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro