Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cyfeirlyfr Bwyd Sir Benfro

Rhagarweiniad
Rydym ni'n dechrau mynd yn genedl sy'n caru bwyd - ac nid yw Sir Benfro'n ddim gwahanol yn hynny o beth.  Mae pob un ohonom - o fwynhau pryd o fwyd swmpus i chwilota am y cynnyrch lleol gorau un - yn fwy ymwybodol o bleserau bwyd ffres, blasus.

Yn ffodus, yn Sir Benfro, mae gennym ddigonedd o gynhyrchwyr ac allfeydd bwyd i fodloni'r chwaeth fwyaf dethol.

Beth am fynd ar drywydd y nifer cynyddol o siopau fferm a delicatessen sy'n cynnig dewis helaeth o fwydydd sy'n cael eu cynhyrchu'n lleol - ac mae cryn dipyn o'r bwydydd hynny wedi ennill gwobrau sirol a chenedlaethol. 

Ewch ar ymweliad â Marchnad y Ffermwyr yn Hwlffordd a enillodd Wobr FARMA am y Farchnad Ffermwyr Orau ym Mhrydain yn 2005/06. 

Profwch fwydlenni tymhorol mewn tafarnau, caffis a bwytai - a pheidiwch anghofio'r gwyliau bwyd sy'n cael eu cynnal hwnt ac yma ar draws y sir, lle gallwch brynu popeth o bysgod ffres i gosynnau caws a chyffeithiau.

Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy lonydd arfordirol troellog ac ar hyd priffyrdd a chulffyrdd cefn gwlad, lle mae blas Sir Benfro yn aros am gael ei ddarganfod.

Mae Cyfeirlyfr Bwyd Sir Benfro ar gael hefyd fel ffeiliau PDF Acrobat. I gweld neu argraffu rhain mae angen y rhaglen 'Acrobat Reader' ar eich cyfrifiadur. Os nad yw e yno, gallwch ei lawrlwytho AM DDIM o : Wefan Adobe (Mewn ffenest newydd).

Blodau PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Cloriau (lawrlwytho 208k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo  Cyfeirlyfr Bwyd Map (lawrlwytho 2266k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Rhag (lawrlwytho 135k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Adran 1 (lawrlwytho 868k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Adran 2 (lawrlwytho 1223k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Adran 3 (lawrlwytho 958k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Adran 4 (lawrlwytho 1016k Mewn ffenest newydd)
 PDF logo Cyfeirlyfr Bwyd Diwedd (lawrlwytho 531k Mewn ffenest newydd)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â :
Joanne Welch
Swyddog Bwyd Cynorthwyol
Ffôn: 01437 776169
E-bost: joanne.welch@sir-benfro.gov.uk  

ID: 4895 Adolygwyd: 14/6/2017