Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Cyhoeddiadau

Cefndir

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn dweud yn union beth yw hawliau pobl sy'n gwneud cais am wybodaeth gan awdurdod cyhoeddus.  Mae gan berson sy'n gwneud cais am wybodaeth yr hawl i gael gwybod a yw'r wybodaeth a geisir yn cael ei chadw gan y Cyngor ac, os ydyw, yna dylid dweud wrthynt beth yw'r wybodaeth honno yn amodol ar unrhyw esemptiadau.

O dan y Ddeddf mae'n ddyletswydd ar Gyngor Sir Penfro (Y Cyngor), yn ogystal ag Awdurdodau cyhoeddus eraill arddel cynllun cyhoeddi.  Mae'r cynllun cyhoeddi hwn yn dweud yn union pa ddosbarthau deunydd sy'n cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd ac sydd hefyd yn cael eu cadw gan y Cyngor.

Gair neu ddau am y Cynllun Cyhoeddi

Acrobat Reader IconCynllun Cyhoedd : Cyngor Sir Benfro

Am ragor o wybodaeth ewch at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (mae'n agor ffenestr newydd)  

ID: 6682 Adolygwyd: 20/10/2016