Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cofrestru i bleidleisio

Library item 19587 

Bydd etholiadau cynghorau lleol ym Mai 2017 a gellid galw etholiadau eraill ar unrhyw adeg. I sicrhau eich bod yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau a refferenda yn y dyfodol rhaid dychwelyd y ffurflenni sy'n cael eu hanfon gan ein Gwasanaethau Etholiadol.

Cofrestru Etholiadol: Defnyddiwch y ddolen uchod i ddarganfod mwy o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio.  Er mwyn pleidleisio mewn etholiad neu refferendwm, mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol. Yn ogystal, mae bod ar y gofrestr etholiadol yn debygol o'ch cynorthwyo i gael credyd.

 

Etholiadau Diweddar:  Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu 5 Mai 2016

 

Etholiadau Diweddar/Refferendwm UE Hysbysiadau a gwybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Refferendwm yr UE.  

ID: 30265 Adolygwyd: 25/7/2016
Tweets Diweddaraf