Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ymwadiad Beth sydd Ymlaen

Ymwadiad Beth sydd Ymlaen

Mae’r holl ddigwyddiadau a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro yn y cyfeirlyfr “Beth sydd Ymlaen” ar gael yn ddwyieithog yn y cyfleuster chwilio.

Ni allwn sicrhau y bydd yr holl ddigwyddiadau nas trefnir gan y Cyngor yn cael eu trefnu yn ddwyieithog.  Trefnydd y digwyddiad allanol sy’n gyfrifol am ddewis iaith digwyddiad nad yw’r Cyngor yn ei gynnal.

Nid yw Cyngor Sir Penfro’n derbyn cyfrifoldeb am gynnwys gwefannau allanol a restrir yn y cyfeirlyfr “Beth sydd Ymlaen”.  

ID: 15906 Adolygwyd: 30/7/2012