Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Canolfan Amwynder ac Ailgylchu Ddinesig Doc Penfro

  • Manylion Eiddo
  • Lleoliad

Cyfarwyddiadau i’r safle:

O gyfeiriad Jameston a Landyfai

 

  • Cymrwch y brif ffordd i mewn i Ddoc Penfro (A4139), gan basio’r fynwent ar eich ochr dde.
  • Cymrwch y troad cyntaf ar y dde gydag arwydd am Stad Ddiwydiannol Waterloo.
  • Dilynwch y ffordd hon, sy’n gogwyddo i’r dde ar ôl tua 150 llath.
  • Mae’r Ganolfan Amwynder ac Ailgylchu Dinesig ar ddiwedd y ffordd hon.

 

O gyfeiriad Penfro, gan gynnwys Angle, Castell Martin a Stackpole

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Benfro i Ddoc Penfro (A4139), gan ddod i lawr i’r gyffordd gyferbyn â garej Silcox.
  • Trowch i’r dde ac yna cyntaf i’r chwith, gydag arwydd am Stad Ddiwydiannol Waterloo.
  • Dilynwch y ffordd hon sy’n mynd o gwmpas.

 


Selected tab:ID: 6446 Revised: 17/2/2017