Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dosbarthiadau

I gofrestru ar gyfer dosbarth cysylltwch a:

 
Gweinyddwyd gan:Canolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun
Cyfeiriad:Ysgol Bro Gwaun, ABERGWAUN, Sir Benfro SA65 9DT
Ffon:01437 770140
Ffacs:01348 872488
Ebost:fishguard.learning@pembrokeshire.gov.uk

Manylion Dosbarth:

Categori:Iechyd a lles - Iechyd
Dosbarth:207012 - Coginio
Amser:28/09/2017 - 19/10/2017 Dydd Iau 17:00 - 19:00 4 sesiynau
Lleoliad:CDdG Abergwaun Caffi Trawsnewid Bro Gwaun

Nodiadau:

Cwrs coginio yw hwn yn cael ei ddiffinio yn l pwnc arbennig. Bydd myfyrwyr yn bwyta'r hyn a goginiwyd ar y diwrnod ac yn mynd 'r gweddill adref.

Anghenion dosbarth:


Cyfarwyddiadau:

Hanner Ffordd i lawr y rhiw ar ochr chwith y ffordd fawr i mewn i Abergwaun o Hwlffordd
Caffi Trawsnewid Bro Gwaun
Hanner Ffordd i lawr y rhiw ar ochr chwith y ffordd fawr i mewn i Abergwaun o Hwlffordd

Awgrymiadau ar gyfer Cynnydd:
 
ID: 25709 Adolygwyd: 28/9/2016