Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Cau Gwasanaethau

Y diweddaraf gydag ysgolion ar gau mewn tywydd mawr

Cofrestrwch i gael rhybuddion e-bost

Ysgolion ar Gau:

No School Closures Reported.
Pont Cleddau:

Hosan wynt

Mae Pont Cleddau ar agor i bob cerbyd ar hyn o bryd


Y diweddaraf gyda Phont Cleddau ar gau

Cofrestrwch i gael rhybuddion e-bost

 

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych ymholiadau am wasanaethau'r awdurdod lleol, ffoniwch Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro ar : 01437 764551.

 

ID: 21283 Adolygwyd: 2/2/2015

Amseroedd y Llanw

Hwlffordd
02:52 - High Tide (0.30m)
15:35 - High Tide (0.30m)
Aberdaugleddau
02:41 - High Tide (5.20m)
09:18 - Low Tide (2.40m)
15:23 - High Tide (5.20m)
21:42 - Low Tide (2.40m)
Dynbych y Pysgod
02:26 - High Tide (6.30m)
08:59 - Low Tide (2.90m)
15:08 - High Tide (6.30m)
21:23 - Low Tide (2.90m)
Abergwaun
03:51 - High Tide (3.60m)
11:05 - Low Tide (1.90m)
16:40 - High Tide (3.40m)
23:07 - Low Tide (2.00m)