Please help us improve our website...
 

Mill Pond Circular Walk (Pembroke and Pembroke Dock)

Mill Pond Pembroke

Cafodd Llyn y Felin Penfro ei rannu'n ddau gan arglawdd rheilffordd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac o gerdded o amgylch y ddau hanner cewch brofiadau diddorol ond tra gwahanol.

Mae'r sector dwyreiniol yn gyforiog o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt tra bo'r rhan orllewinol yn ffurfio calon ganoloesol Penfro gyda'r castell Normanaidd yn amlwg.

 

 

Cychwynna'r daith y tu fas i'r hen Ffowndri ar Y Cwmins a rhaid cerdded dros bont droed fechan i gyfeiriad y muriau canoloesol. O'ch blaen mae'r Tw^ r Gasibo sy wedi'i adfer yn rhannol. Trowch i'r dde yn y fan hon a cherdded ar hyd y muriau, ac yna gwyro i'r chwith yn Feidr Gwyddau.

Ar y pen uchaf croeswch Sgwâr Pen y Dwyrain a throi i'r chwith i lawr Heol Holyland. Wedi'r ty^ diwethaf, lle mae'r palmant yn dod i ben, trowch i'r chwith i faes parcio bychan.

O'ch blaen mae'r fynedfa at daith gerdded Llyn y Felin ond cyn cychwyn ar y daith ewch ati i archwilio'r hyn sydd ar y chwith lle mae adfeilion yr hen dollborth i mewn i Benfro i'w gweld.

Pery taith gerdded Llyn y Felin ar hyd byrddau cerdded i ganol y brwyn a phorfa'r gors yn ogystal â thrwy goetir llydanddail. Gwelir cryn dipyn o fywyd gwyllt yn y cyffiniau - gwiriwch yr ‘ynysoedd' gwylio a'r byrddau gwybodaeth cysylltiedig.

Yn y pen draw arweinia'r llwybr at feidr hyfryd trwy glwyd. Trowch i'r chwith fan hyn a cherdded lan rhiw, o dan bont rheilffordd, a trowch i'r chwith yn union eto wrth ymyl ysgol.

Bydd llwybr cul wedyn yn eich arwain lawr at sector orllewinol Llyn y Felin lle gwelir Tw^ r Barnard yn teyrnasu. Cerddwch ar hyd Llyn y Felin heibio'r muriau canoloesol ar y chwith.

Wedi cyrraedd Pont y Felin, croeswch y ffordd ar hyd y groesfan cerddwyr a trowch i'r dde.

Troi i'r chwith yn union wedyn tu fas y Sgubor-rawn. Cerddwch o amgylch y darn terfynol hwn o Lyn y Felin i gyfeiriad y llifddorau a thu hwnt Ceir golygfeydd gwych o Gastell Penfro o'r llwybr hwn.

Wrth y briffordd, trowch i'r chwith, croesi Pont Cil-maen ac i'r chwith yn union i lwybr sy'n eich tywys o amgylch Llyn y Felin, y tro hwn yn agos i'r castell. Pan gyrhaeddwch Gei Penfro, trowch i'r dde i lan y rhiw heibio tafarn y Royal George ac yna i'r dde eto nôl i gyfeiriad mynedfa fawreddog y castell.

Cerddwch heibio'r castell. Ar draws y ffordd gwelwch ychydig o adeiladau canoloesol diddorol. Croeswch y ffordd gyda gofal (mae'n brysur iawn) a phan ddaw'r adeiladau hyn i ben ger hen Glwyd y Gorllewin y dref (wedi'i dinistrio nawr), trowch i'r chwith i'r Parêd.

Mae'r feidr hon yn dilyn llinell y muriau canoloesol a cheir golygfeydd gwych o dir agored i'r de. Yn y pen draw mae'r feidr yn disgyn i'r Cwmins.

Pan gyrhaeddwch y bont droed ar y dde, ail-groeswch y nant i faes parcio'r Ffowndri.

How to get there:
 

Walking:
The Foundry on the Commons is a short walk from Pembroke town centre.

Bus:
333, 349, 356, 357, 358, 362, 387, and 388 - these all serve Pembroke. Alight at East End Square.
Pembrokeshire Bus Routes: Bus Routes - Pembrokeshire

Train:
Nearest station is at Pembroke.
National Rail Enquiries:

Road Map:
Multimap website Multimap (opens new window) - Search for "Pembroke"

Parking:
There is a small, free car park The Foundry.

Refreshments / Toilets:
These are available throughout Pembroke town centre, which is only a few hundred metres from The Foundry.

Walk Overview:
 

Start / Finish: The Foundry, The Commons, Pembroke

Distance: 3.1 miles (5kms) - 1 hour 30 mins (approx)

Terrain: A broad mix of tarmaced minor road, lanes and paths plus gravel paths and wooden walkways.
Most of this walk is easily accessible, especially the town section of the Mill Pond.

Stiles: 0

Gates: 1

Steps: 6

Bridges: 1

Car Park: 1

Views: 5

Countryside access
ID: 16959 Revised: 10/2/2017