Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Amseroedd Agor a Chyfarwyddiadau Canolfannau

Safle

Oriau Agor

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Winsel
Old Hakin Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XG

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill - 30 Medi
8am – 6pm
7 diwrnod yr wythnos
1 Hydref - 31 Mawrth
8am – 4pm
7 diwrnod yr wythnos

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Hermon
Rhydiau
Hermon
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QT

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill - 30 Medi
Drwy'r wythnos 9am – 6pm
Dros Penwythnos 9am – 4pm

1 Hydref - 31 Mawrth
Wythnos & Penwythnos
10am - 4pm Ar gau i ginio
1.00pm  – 1.30pm pob dydd

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Marnawan
Cnwc Sandy
Marnawan
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9QE

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill - 30 Medi
8am – 6pm
7 diwrnod yr wythnos 
1 Hydref - 31 Mawrth 
8am – 4pm
7 diwrnod yr wythnos
Canolfan Aigylchu ac Amwynderau Dinesig Crane Cross
Phodfa Devonshire
Saundersfoot
SA69 9EE

Gwelwch y cyfeiriadau
1 Ebrill - 30 Medi
8am – 6pm
7 diwrnod yr wythnos 
1 Hydref - 31 Mawrth 
8am – 4pm
7 diwrnod yr wythnos

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Tyddewi
Ar bwys Fferm Hendre
Ffordd Abergwaun
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6BY

Gwelwch y cyfeiriadau

Drwy'r blwythyn
10:15 – 16:00
7 diwrnod yr wythnos

 

 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Waterloo Eastern Avenue
Ystad Ddiwydiannol Waterloo
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 4RT

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill - 30 Medi
8am - 6pm
7 diwrnod yr wythnos

 

1 Hydref - 31 Mawrth 
8am - 4pm
7 diwrnod yr wythnos

Bydd ein holl Ganolfannau Amwynder ac Ailgylchu Ddinesig ar agor ar Gwyliau Banc, heblaw Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, a Dydd Calan.

Nid ydym yn derbyn bagiau Oren yn unrhyw un o’n Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu.  

ID: 15952 Adolygwyd: 17/7/2015