Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Amseroedd Agor a Chyfarwyddiadau Canolfannau

Safle

Oriau Agor

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Winsel
Old Hakin Road
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XG

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill - 30 Medi
8am - 6pm
7 diwrnod yr wythnos

 

1 Hydref – 31 Mawrth
08:30  – 16:00    Llun. Mawrth, Gwener a Sadwrn
10:00  – 16:00    Sul

 

Ar gau Dydd Mercher a Dydd Iau

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Hermon
Rhydiau
Hermon
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QT

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill – 30 Medi
Weekdays 9am - 6pm
Weekends 9am - 4pm

 

1 Hydref – 31 Mawrth
10:15  – 16:00

 

Ar gau Dydd Llun a Dydd Mawrth

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Marnawan
Cnwc Sandy
Marnawan
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9QE

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill – 30 Medi

8am - 6pm

7 diwrnod yr wythnos

 

1 Hydref – 31 Mawrth
08:30  – 16:00    Llun, Mawrth, Gwener a Sadwrn
10:00  – 16:00    Sul

 

Ar gau Dydd Mercher a Dydd Iau

Canolfan Aigylchu ac Amwynderau Dinesig Crane Cross
Phodfa Devonshire
Saundersfoot
SA69 9EE

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill – 30 Medi

8am - 6pm
7 diwrnod yr wythnos

 

1 Hydref – 31 Mawrth
08:30  – 16:00    Llun, Mawrth, Gwener a  Sadwrn
10:00  – 16:00    Sul

 

Ar gau Dydd Mercher a Dydd Iau

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Tyddewi
Ar bwys Fferm Hendre
Ffordd Abergwaun
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6BY

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill – 30 Medi
10.15am - 4pm
7 diwrnod yr wythnos

 

1 Hydref – 31 Mawrth
10:15 – 16:00

 

Ar gau Dydd Llun a Dydd Mawrth 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu
Waterloo
Ystad Ddiwydiannol Waterloo
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 4RT

Gwelwch y cyfeiriadau

1 Ebrill – 30 Medi
8am - 6pm
7 diwrnod yr wythos

1 Hydref – 31 Mawrth
08:30  – 16:00    Merch, Ian Gwener a Sadwrn
10:00  – 16:00    Sul

 

Ar gau Dydd Llun a Dydd Mawrth

Bydd ein holl Ganolfannau Amwynder ac Ailgylchu Ddinesig ar agor ar Gwyliau Banc, heblaw Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, a Dydd Calan.

Nid ydym yn derbyn bagiau Oren yn unrhyw un o’n Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu.  

ID: 15952 Adolygwyd: 1/9/2015