Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Microsglodyn ar gyfer eich Ci

Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol ar hyn o bryd i gael microsglodyn ar gyfer eich ci, fe'ch argymhellir chi'n gryf i wneud hyn gan y bydd yn galluogi wardeniaid cŵn i ddychwelyd eich anifail anwes atoch ar unwaith petai'n cael ei ddarganfod ar grwydr.

Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol ei fod yn ofyniad cyfreithiol cael modd adnabod eich ci a sicrhau ei fod yn gwisgol coler a thag os yw i ffwrdd o'ch cartref.

Mae'n fantais gosod microsglodyn gan ei fod yno am byth, lle mae'n hawdd colli coler neu dag, neu eu tynnu i ffwrdd.

Sut Gallaf Gael Microsglodyn Ar Gyfer Fy Nghi?

Mae'r Cyngor ochr yn ochr â'r Ymddiriedolaeth Cŵn yn trefnu clinigau ar gyfer gosod microsglodion, yn aml mewn ymateb i alw lleol a welwyd neu i broblemau â chŵn crwydr mewn ardal benodol.

Er mwyn gweld pa gynlluniau sydd ar gael ar hyn o bryd cysylltwch â'r Gwasanaeth Rheoli Cŵn ar 01437 764551 neu ar-lein ar  dogcontrol@pembrokeshire.gov.uk.

Dyletswydd Gofal Deddf Lles Anifeiliaid 2001

Mae Adran 9 o'r Ddeddf uchod yn cynnwys darparu pum "rhyddid" mewn perthynas â lles anifeiliaid, sef:

  • Amgylchedd addas
  • Diet addas
  • Arddangos patrymau ymddygiad arferol
  • Cyfeillach
  • Diogelwch rhag poen, dioddefaint, niwed ac afiechyd

Ysbaddu

Mae ysbaddu'n ddull effeithiol o osgoi torllwythi o gŵn bach digroeso ac mae'n llwyddo i atal tueddiad cŵn o grwydro yn enwedig os oew cŵn yn eu gwres mewn ardal benodol.

Fel yn achos microsglodion, nid yw ysbaddu ar gael fel mater o drefn a'r ffordd orau o gael gwybod am y gwasanaeth ar unrhyw adeg benodol yw cysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Cŵn ar 01437 764551 neu ar-lein ar dogcontrol@pembrokeshire.gov.uk.

Dyletswydd Gofal Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Mae Adran 9 o'r Ddeddf uchod yn cynnwys darparu pump "rhyddid" mewn perthynas â lles anifeiliaid, sef:

  • Amgylchedd addas
  • Diet addas
  • Arddangos patrymau ymddygiad arferol
  • Cyfeillach
  • Diogelwch rhag poen, dioddefaint, niwed ac afiechyd

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gydymffurfio'n llawn gyda'r gofynion hyn mewn perthynas â holl agweddau'r gwasanaeth rheoli cŵn.  

ID: 20694 Adolygwyd: 22/7/2010