Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwahardd Oddi Ar Draethau Yn Yr Haf

Ar ba draethau dwi ddim i fod i fynd â'r ci am dro yn yr haf?

Mae cŵn wedi eu gwahardd oddi ar 10 traeth yn Sir Benfro rhwng y 1af Mai a'r 30ain Medi bob blwyddyn.

Mae mapiau manwl yn cael eu harddangos ar bob traeth sydd wedi ei nodi sy'n dangos y rhannau lle gellir neu ni ellir mynd â chŵn am dro yn ogystal ag ardaloedd ar dennyn yn unig. 

Hefyd gellir dod o hyd i fapiau manwl ar ein gwefan www.visitpembrokeshire.com.

Mae gwaharddiadau rhannol gyda'r traethau hyn: -

  • Lydstep
  • Porth Niwgwl a'r Promenâd
  • Traeth Saundersfoot a'r promenâd
  • Traeth y Castell a Thraeth y De - Dinbych-y-pysgod
  • Traeth Llanrhath a'r Promenâd
  • Traeth Poppit
  • Aberllydan - Gogledd
  • Dale

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn llwyr oddi ar y traethau hyn: -

  • Traeth y Gogledd - Dinbych-y-pysgod
  • Y Porth Mawr - Tyddewi

Mae'r Tîm Rheoli Cŵn ar y cyd â gweithwyr Hamdden yn gorfodi'r gwaharddiadau hyn drwy fisoedd yr haf. 


Pam na chaf fynd â'r ci am dro ar y traethau hyn?


Mae'r is-ddeddfau sy'n gwahardd cŵn oddi ar rannau o rai traethau yn bodoli'n bennaf i ddiogelu buddiannau ymdrochwyr yn ystod tymor yr haf.  Mae'r gwaharddiad mewn grym rhwng y 1af Mai tan y 30ain Medi. O'r 1af Hydref ymlaen bydd croeso eto i gŵn ar y traethau.  

Ei nod yw sicrhau diogelwch a phleser y mwyafrif a fyddai'n dymuno torheulo, nofio neu wneud gweithgareddau hamdden glan mor eraill ar y traeth  

ID: 20423 Adolygwyd: 21/1/2016