Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllunio - Cwestiynnau a Holir yn Fynych

Beth yw’r Cynllun Datblygau Lleol ? 

Y Cynllun Datblygu cyfredol, ar gyfer y Sir ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yw'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) , mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 28ain Chwefror 2013.  

ID: 5008 Adolygwyd: 6/1/2016